Tarieven

Geen koop, maar lease

Bij ons betaalt u geen hoge aanschafprijs, waarbij u vervolgens de toekomstige aanpassingen zelf moet doen of tegen betaling moet laten doen. In plaats daarvan wordt de website gratis gemaakt en rekenen wij vervolgens een vaste maandelijkse vergoeding van € 24,50 per maand, excl. btw. Hiervoor doen wij het volledige beheer. We regelen de domeinnaam, de hosting bij een hostingprovider en we doen alle benodigde aanpassingen. Ons uitgangspunt is volledige ontzorging.

No cure, no pay en geen verplichtingen

Het ontwerpen en maken van de website doen wij zonder enige verplichting. Er is geen limiet aan het aantal uren dat we hieraan besteden. We beginnen met een voorlopig ontwerp, en u kunt dit aanpassen zo vaak als u wilt. De website wordt door ons pas online geplaatst als u er tevreden over bent. Pas als de website online is, betaalt u maandelijkse kosten.

Ongelimiteerd aanpassen

In principe is er geen limiet aan het aantal aanpassingen. Mocht de aard van de website zodanig zijn dat er continu aanpassingen nodig zijn, (zoals bijvoorbeeld bij een webshop), dan valt u niet binnen onze doelgroep en zullen wij geen samenwerking aangaan.

Looptijd

Er is geen sprake van een vaste looptijd. U kunt op elk moment de samenwerking beëindigen. De website wordt door ons dan off-line gehaald.

Facturering

Facturering vindt plaats aan het begin van het jaar voor het gehele jaar. Bij het beëindigen van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen verrekend vanaf het einde van de maand waarin de opzegging gebeurt.

Beëindiging met overname website

Het kan voorkomen dat u de samenwerking wilt beëindigen maar de website wilt behouden. Mogelijk wilt u het beheer zelf gaan doen of het aan iemand anders uitbesteden. Of misschien is uw situatie zodanig dat er nooit aanpassingen nodig zijn en u wilt minder geld uitgeven. In dat geval zullen wij u een aanbieding doen om de website over te nemen tegen een redelijk aanschaftarief.