Over mij

Even voorstellen

Ooit ben ik als kleine zelfstandige begonnen mijn eigen website te maken. Ik vond het zo leuk dat ik gaandeweg ook websites voor anderen ging maken. Hoeveel tijd ik er aan besteed, vind ik niet zo belangrijk. Een website is voor mij als een schilderij. Ik kan er urenlang aan schaven om hem nog net iets beter te krijgen.
Ik denk ook graag met anderen mee. Een mooie en goede website wekt vertrouwen en is belangrijk voor een goede indruk.
Graag wil ik u daar bij helpen.

Henk van den Dorpel

Henk van den Dorpel